Menu

Certificeringen

Bouwbedrijf Rooijakkers bezit de volgende certificeringen:

Bouwgarant

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:

Kwaliteit:
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma's.
De BouwGarant-aannemer heeft aantoonbare ervaring.
De BouwGarant-aannemer is op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Heldere afspraken:
Van de offerte tot en met de oplevering, met de BouwGarant-aannemer legt u alle afspraken zwart op wit vast. Zo is er geen kans op misverstanden.  Grip op de kosten:

Van de BouwGarant-aannemer ontvangt u een offerte met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en een prijsaanbieding. Als u wensen wijzigen kan er sprake zijn van meerwerk. Vraag de BouwGarant-aannemer vooraf om een prijsopgave. Met de BouwGarant-aannemer kunt u goede afspraken maken over de betaling. De betalingsregeling van de VerBOUWgarantie wordt hierbij met klem aanbevolen.

Service:
De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure.

Betrouwbaar:
De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen. VerBOUWgarantie:

Alleen bij de BouwGarant-aannemer kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Dit unieke product beschermt u tegen de financiële risico's van een verbouwing. Kortom, met een BouwGarant-aannemer haalt u een betrouwbare partner in huis!

www.bouwgarant.nl

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven is op 22 december 2004 ontstaan uit een fusie tussen AVBB, BouwNed, Bolegbo-vok, vocBetonbouw, WRI en VIANED en is sinds 3 januari 2005 operationeel.

Met circa 5000 leden is Bouwend Nederland de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Bouwend Nederland behartigt de belangen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen die werkzaam zijn in de bouw- en/of infrasector.

De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangen-behartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan de circa 5.000 leden bouw en infra.

Bouwend Nederland creëert voor bouw- en infrabedrijven de ruimte om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland.

www.bouwendnederland.nl